boyongan, pindahan, akuu minggat!

Tuesday, July 22, 2008

akhirnya setelah dibuatkan oleh jeng chiw sebuah blog pada wordpress maka saya akhirnya memutuskan untuk segera mengarungi bahtera hidup go-blog saya pada wordpress. alamate rek nang kene asasino(dot)wordpress(dot)com

maka blog ini di frezze untuk waktu yang tidak ditentukan.

ketiked by mas johan asa di 6:32 PM 2 komentar